ویدیو سوره ی مباركه تكویر با صدای زیبا و دلنشین مرحوم عبدالباسط از کانال اکبری – JusT God سوره تكویر […]